I welcome you all dearly on my Website ♥ I AM thrilled and honored to share this journey with you all in this exceptional time we are in. I have created this website to offer my gifts through services and assistance, where guidance or support is needed. We all have inherent gifts and abilities lingering in ourselves, but sometimes until we can activate and access those, a helping hand can be a welcomed gift. Even for those of us who have awakened their gifts, guidance from a neutral position is welcomed as we are often immersed in our personal issues and journeys that we are unable to “see” the clarity we so yearn for.

This website is created with Love and Lightcodes through the intention of being of service to Gaia and to Humanity. At present Humanity is transcending the HUmanity level and shifting into HUEmanity.. Hue = God, Man = Mind. Therefore, Hueman = Godmind HUEmanity also stands for the new vessels and the new “race” we are becoming as it represents the embodying of Godmind being God vessels, being the vessels for our FULL consciousness. It is a broader spectrum than being HUman. We are shifting from Human doing into human Being, from the mind to the heart ♥ 

It is my heart’s intention to help your heart to open up through my service work so that you can continue on your path. This, not by making you depending on the abilities of others or of myself, but exactly the opposite: by giving that little push to be able to depend on your own inner Self and intuition, by assisting in the opening of the heart so that Self Love emerges. Self Love IS KEY here and no other outer Sources but YOU. You have all inside of you!

My Channeling work is given from the heart for as long as it can assist you on your path and for as long as there is a resonance with your own heart and energy field. These are merely general messages that apply to the Collective, you will always take out of these messages what you need on your journey.

There will be free tools and products given on a regular basis along with special offerings and packages, discounts now and then concerning the payed products. 

The beautiful pictures of orbs and Light Rays that you will often find on this website are pictures from Gretchen Ray Guskey. She is a beautiful heart that often lingers in nature and the result of her connection with her Self and nature is obvious through these pictures. Thank you Gretchen for allowing me to use your pictures ♥ 

I hope you will enjoy this website and that my energies can assist you on your journey. With Love, Méline ♥ 

Ik heet jullie van Harte Welkom op mijn Website ♥ Het is een waar genoegen om deze reis met jullie te delen in deze uitzonderlijke tijd! Ik heb deze Website gecreëerd om mijn gaven met jullie te delen via mijn diensten en assistentie waar begeleiding en ondersteuning nodig zijn. We hebben allemaal latente gaven en talenten in onszelf en totdat we deze kunnen actualizeren en ontwaken is een helpende hand altijd welkom. Zelfs voor degenen onder ons die hun gaven al kunnen gebruiken, kan een ondersteuning en begeleiding van een neutrale bron zeer behulpzaam zijn omdat we dikwijls té dicht bij onze eigen problematiek staan om er een klare kijk op te kunnen verkrijgen.

Deze website is gemaakt met Liefde en Lichtcodes doo rmiddel van de intentie om van dienst te zijn voor Gaia en voor de mensheid die op dit moment het niveau van mensheid (HUmanity) aan het overstijgen is om te verschuiven naar HUEmanity .. Hue = God, Man = geest/intellect. Daarom HUEman = Godmind HUEmanity staat ook voor de nieuwe lichamen en het nieuwe ‘ras’ dat we gaan worden. HUEmanity vertegenwoordigt het belichamen van Godmind waar we de belichamingen zijn voor het Godbewustzijn. Het is een breder spectrum dan het mens zijn. We verschuiven van het doen vanuit de geest en het brein naar het ZIJN in het hart en in het wezen.

Het is mijn hart’s intentie om jouw hart te helpen openen door middel van mijn Lichtwerk, zodatjij je weg kunt vervolgen op een meer harmonische manier. Dit niet door je afhankelijke te maken van de capaciteiten van anderen of van mezelf, maar precies het tegenovergestelde: door het geven van dat duwtje om te kunnen vertrouwen op jouw eigen innerlijke Zelf en intuïtie, door te assisteren bij de opening van het hart, zodat Zelf Liefde ontstaat. Zelf Liefde is de sleutel hier en geen andere uiterlijke Bronnen dan JIJ. Alles zit reeds in jou!

Mijn Channeling werk wordt gegeven vanuit het hart, dit voor zolang het u kan helpen op uw pad en zolang er een resonantie is met jouw eigen hart en energieveld. Dit zijn slechts algemene berichten die van toepassing zijn op het Collectieve. Jij zal altijd datgene uit deze berichten halen wat je nodig hebt en dat zal je assisteren op jouw reis. 

Ik bied vele diensten aan die gaan van producten die gratis aangeboden worden tot speciale aanbiedingen en kortingen,alsook samengestelde paketten in het betalend gamma. 

Ik hoop dat je geniet van deze website en dat mijn energieën jou kunnen assisteren. Met veel liefs, Méline

Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here