Steps of Transformation of the Ascended Masters of the Far East ~ By Méline Lafont

0
146

This is a Free E-book that is co-created by Méline and the Masters of the Far East.  The creation started out as a personal channeling from these Masters to Méline that have assisted in so many ways, and still do.  Therefore Méline has chosen to share this with you all and create an E-book of this personal message as it can benefit you all. 

Steps are being given to assist you in the Transformation and transmutation process, which guides you to and through the ZERO Point energy.  As from ZERO Point we Create. These are merely tools for newly awakened ones as it assists in the process of detachment as well.

This E-Book can be downloaded through the PRODUCTS page / Webshop or through the HOME page under the pictures: you can directly open it there and print it out.

There is an English version and a Dutch Version.

Stappen in het Transformatie Proces  ~ De Opgestegen Meesters van het Verre Oosten

Dit is een gratis E-Boek dat gecreëerd is door Méline en de Opgestegen Meesters van het Verre Oosten.  Dit E-boek is ontstaan uit een persoonlijke doorgave die Méline van deze Meesters heeft ontvangen om haar te assisteren in haar Ascensie Proces.  Aangezien dit zo behulpzaam was en nog steeds is, deelt Méline deze met jullie allen door er een E-Boek van te creëren, in de hoop dat het jullie ook kan assisteren.

Er worden stappen gedeeld dat jou kunnen bijstaan in het Transformatie proces en de transmutatie. Jij wordt geleid naar een neutraal punt daar we creëren vanuit het neutrale punt.  Dit zijn vooral tools voor pas ontwaakte zielen daar het assisteert in het proces van loslaten..

Dit E-boek kan gedownload worden via de Webshop en de PRODUCTS pagina.  Er is een Nederlandse en een Engelse versie.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here